I/S Vandværkssamarbejdet

Grundvandspuljen Slangerup

– blev etableret i 2000. Grundvandssamarbejdet Slangerup er et samarbejde i den gamle Slangerup kommune mellem 4 lokale vandværker samt Hovedstadens Forsyning med Værket ved Slangerup. Hørup Vandværk i 2017 blev sammenlagt med Nybrovejens Vandværk, der samtidig skiftede navn til Slangerup Vandværk.

Grundvandssamarbejdet foretager supplerende grundvandssikring på områder, der ligger ud over de offentlige opgaver. Grundvandssamarbejdet giver desuden tilskud til etablering af en nødforsyningsledning i mellem vandværkerne for dermed at forbedre forsyningssikkerheden. Vandværkerne betaler hver et årligt bidrag. Det årlige bidrag udgjorde i 2018 8 øre og fra 2019 7 øre pr. m3 i indvindingstilladelsen.

Grundvandssamarbejdet Slangerup tilbyder alle lodsejere at få sløjfet ubenyttede brønde eller boringer gratis. Læs mere i folderen. [Download]

I folderen kan du læse om hvordan du kan være med til at holde vores drikkevand rent. [Download]

   I/S Vandværkssamarbejdet Grundvandspuljen Slangerup  |  Telefon 47 33 06 05  |  info@vandsamarbejdetslangerup.dk